Akademik Personel

Akademik Personel

Doç. Dr. Neslihan TÜRKMENOĞLU
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Emre KİSHALI
Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet ŞENER
Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Nevnihal ERDOĞAN

Prof. Dr. Oya ŞENYURT

Doç. Dr. Neşe ÇAKICI ALP
Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Mehtap ÖZBAYRAKTAR

Doç. Dr. Rüveyda KÖMÜRLÜ

Doç. Dr. Elif Yeşim KÖSTEN

Doç. Dr. Sonay AYYILDIZ

Dr. Öğr. Ü. Nurdan KUBAN

Öğr. Gör. Dr. Kıvanç KUTLUCA

Öğr. Gör. Emine ZEYTİN

Arş. Gör. Dr. Gülhis DUYGUN

Arş. Gör. Seda KAPLAN ÇİNÇİN

Araş. Gör. Merve KAYA

Arş. Gör. Büşra ÖZAYDIN ÇAT

Araş. Gör. Esma Gül AYDENİZ

Arş. Gör. Senem M. SEVİNDİK

Arş. Gör. Melike YENİCE

Arş. Gör. Dilan ÖNER

Arş. Gör. Esra BARAN

Arş. Gör. Özlem BALCI ÖZTÜRK

Arş. Gör. Beyza Çilli
Görevlendirme (35. Madde)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors